Nice Social Bookmark
Facebook

.

Zajęcia integracyjno – adaptacyjne szansą na dobry strat w nowe środowisko szkolne.

W dniu 02.09.2016r. pracownicy naszej Poradni zostali zaproszeni przez pedagoga szkolnego do sąsiedniej placówki - Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej w celu przeprowadzenia zajęć integracyjno – adaptacyjnych w klasach pierwszych.

Rozpoczęcie roku szkolnego w nowej szkole tj. w nieznanym otoczeniu – wśród towarzystwa nowo poznawanych uczniów i nauczycieli wiąże się dla młodego człowieka z silnym stresem.

Aby pomóc młodzieży w zminimalizowaniu skutków stresu, nasza Poradnia każdego roku wychodzi z ofertą zajęć integracyjno – adaptacyjnych.
Jak sama nazwa wskazuje mają one na celu integrację grupy oraz jej szybką i pozytywną adaptację do nowego środowiska.

Ponadto umożliwiają wzajemną wymianę doświadczeń wśród młodych ludzi, uczą zasad prawidłowej komunikacji, wchodzenia we właściwe relacje interpersonalne. Pomagają dostrzegać dobre strony kontaktów z innymi, rozwijają wzajemną akceptację w grupie oraz uczą pozytywnego myślenia
o sobie.

Specjaliści prowadzący zajęcia bazują na różnorodnych metodach, formach
i technikach pracy pedagogicznej i psychologicznej, tak by zajęcia były nie tylko dobrą zabawą dla uczniów, ale realizowały szeroko pojęte cele psychoedukacji.

            W tym roku uczestniczyło 91 uczniów przypisanych do trzech klas  pierwszych:

- klasa I „a” o profilu prawniczo – medialnym, gdzie zajęcia przeprowadziła Małgorzata Dziemiach                                                                                           – Krzywicka,

- kl. I „b” o profilu informatyczno – politechnicznym, zajęcia przeprowadziła Iwona Iwańczuk

- kl. I „c” o profilu sportowo – mundurowym, w której zajęcia poprowadziła Grażyna Wysocka.

W czasie prowadzenia zajęć młodzież z wszystkich grup wykazała dużą aktywność własną, emanowała dobrym samopoczuciem. Wszyscy chcieli jak najbardziej efektywnie uczestniczyć w proponowanych im zadaniach, które miały głównie na celu wzajemne poznanie się i budowanie więzi koleżeńskich.

Po przeprowadzonej przez pedagogów ewaluacji zajęć wynika, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, uznali że to był bardzo dobrze zorganizowany i wykorzystany wspólnie czas.

Opracowała:

mgr M.Dziemiach – Krzywicka

pedagog/logopeda
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dąbrowie Białostockiej