Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej:

 

 • Iwańczuk Iwona
 • zatrudniona w poradni na stanowisku dyrektor/pedagog
           Dodatkowe kwalifikacje:

-        oligofrenopedagog

-        terapeuta metodą EEG Biofeedback

-        terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

-        terapeuta TZA

 • Kozak Mariusz
 • zatrudniony w poradni na stanowisku psycholog

 

 • Białomyzy Jerzy
 • zatrudniony w poradni na stanowisku logopeda

         Dodatkowe kwalifikacje:

-        mediator

-        oligofrenopedagog

-        glottodydaktyk

-        trener metodą EEG Biofeedback

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Gramatyki Semantyki i Pragmatyki Językowej

 • Dziemiach-Krzywicka Małgorzata
 • zatrudniona w poradni na stanowisku logopeda/pedagog

                    Dodatkowe kwalifikacje:

-        oligofrenopedagog

-        terapeuta pedagogiczny

-        terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

-        terapeuta metodą EEG Biofeedback

-        terapeuta TZA

 • Wysocka Grażyna
 • zatrudniona w poradni na stanowisku pedagog
  Dodatkowe kwalifikacje:

-        oligofrenopedagog

-        socjoterapeuta

-        terapeuta metodą EEG Biofeedback

 • Sutkowska Anna
 • zatrudniona w poradni na stanowisku psycholog

 

                Administracja i obsługa:

 • Niewiadomska Aneta

-        referent

 • Krysztopowicz Helena

-        sprzątaczka