Nice Social Bookmark
Facebook

Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej:

1.      Iwańczuk Iwona

 

 • zatrudniona w poradni na stanowisku dyrektor/pedagog
          

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • oligofrenopedagog
 • terapeuta metodą EEG Biofeedback
 • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • terapeuta TZA

 

2.      Kozak Mariusz

 

 • zatrudniony w poradni na stanowisku psycholog

 

 

3.      Białomyzy Jerzy

 

 • zatrudniony w poradni na stanowisku logopeda

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • mediator
 • oligofrenopedagog
 • glottodydaktyk
 • trener metodą EEG Biofeedback

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Gramatyki Semantyki i Pragmatyki Językowej

4.      Dziemiach-Krzywicka Małgorzata

 

 • zatrudniona w poradni na stanowisku logopeda/pedagog

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • oligofrenopedagog
 • terapeuta pedagogiczny
 • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • terapeuta metodą EEG Biofeedback
 • terapeuta TZA

 

5.      Wysocka Grażyna

 

 • zatrudniona w poradni na stanowisku pedagog

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • oligofrenopedagog
 • socjoterapeuta
 • terapeuta metodą EEG Biofeedback

 

6.      Sutkowska Anna

 • zatrudniona w poradni na stanowisku psycholog

 

7.      Tolko-Kuziuta Marta

 • zatrudniona w poradni na stanowisku pedagog

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • pedagog specjalny
 • oligofrenopedagog
 • surdupedagog
 • tyflopedagog
 • terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • rewalidantka
 • humanistka (j. polski, historia, sztuka)
 • geograf    oraz
 • prywatnie dyplomowany architekt krajobrazu i florysta
 • liczne szkolenia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, zarządzania placówkami oświatowymi
 • wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami
 • autorka licznych projektów, w tym międzynarodowych
 • założycielka szkoły przysposabiającej do pracy, szkoły zawodowej następnie przekształconej w branżową, liceum uzupełniającego, ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci działającego przy specjalnym ośrodku, przedszkola, współzałożycielka stowarzyszenia działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • propagatorka idei wychowania korczakowskiego, wieloletnia przewodnicząca podlaskiego kręgu korczakowskiego i członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
 • ponad połowę swojej kariery zawodowej dyrektor jednostki oświatowej, obecnie nauczyciel w szkołach średnich, szkole podstawowej, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej wcześniej również nauczyciel w przedszkolu
 • pomysłodawca i wieloletni organizator Podlaskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży Podlasia, pn. Wielkie Święto Małego Człowieka

 

 

8.      Marcińczyk Małgorzata Paulina

 

 • zatrudniona w poradni na stanowisku logopedy

 

9.      Rećko Bożena

 

 • zatrudniona w poradni na stanowisku pedagog, terapeuta SI, terapeuta TUS

 

Administracja i obsługa:

1.      Niewiadomska Aneta

 • Referent

2.      Krysztopowicz Helena

 • Sprzątaczka

3.      Szestowicki Krzysztof

 • Pracownik do obsługi sprzętu