Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej:

 

 • Iwańczuk Iwona

         zatrudniona w poradni na stanowisku dyrektor/pedagog
         Dodatkowe kwalifikacje:
         -oligofrenopedagog
         -terapeuta metodą EEG Biofeedback
         -terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
         -terapeuta TZA

 • Baraniecka Bożenna

         zatrudniona w poradni na stanowisku psycholog
         Dodatkowe kwalifikacje:
         -oligofrenopedagog
         -kwalifikacje do pracy z rodziną dzieci autystycznych

 • Białomyzy Jerzy

  zatrudniony w poradni na stanowisku logopeda
  Dodatkowe kwalifikacje:
  -mediator
  -oligofrenopedagog
  -glottodydaktyk
  -trener metodą EEG Biofeedback
  Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Gramatyki Semantyki i Pragmatyki Językowej
 • Dziemiach- Krzywicka Małgorzata

  zatrudniona w poradni na stanowisku logopeda/pedagog
  Dodatkowe kwalifikacje:
  -oligofrenopedagog
  -terapeuta pedagogiczny
  -terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  -terapeuta metodą EEG Biofeedback
  -terapeuta TZA
 • Wysocka Grażyna

  zatrudniona w poradni na stanowisku pedagog
  Dodatkowe kwalifikacje:
  -oligofrenopedagog
  -socjoterapeuta
  -terapeuta metodą EEG Biofeedback

 • Sutkowska Anna

  zatrudniona w poradni na stanowisku psycholog

                Administracja i obsługa:

 • Niewiadomska Aneta

           -referent

 • Krysztopowicz Helena

       - sprzątaczka