Nice Social Bookmark
Facebook

PP-P 26.4.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej urządzeń i programów diagnostycznych (4)

Czytaj więcej: PP-P 26.4.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie...

PP-P 26.3.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej urządzeń i programów diagnostycznych (3)

Czytaj więcej: PP-P 26.3.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie...

PP-P 26.2.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej urządzeń i programów diagnostycznych (2)

Czytaj więcej: PP-P 26.2.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie...

PP-P 26.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej urządzeń i programów diagnostycznych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania w formacie doc i pdf:

  1. Zapytanie ofertowe na zakup do PP-P w Dąbrowie Białostockiej urządzeń i programów diagnostycznych
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełniania wymagań technicznych oferowanych urządzeń i programów diagnostycznych
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy
  5. INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA