Nice Social Bookmark
Facebook

Projekt "Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych"

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z Powiatem Sokólskim,
Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce

zaprasza

dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej
do udziału w projekcie „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2024 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 857121346