Nice Social Bookmark
Facebook

Konferencja "Przez kompetencje do przyszłości - propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne"

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na konferencję pt.:

Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół
przez placówki doskonalenia nauczycieli,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne

TERMIN: 09 stycznia 2019 r.  - (środa) godzina 10:00

MIEJSCE: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sokółce,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

 

ORGANIZATORZY:

Piotr Rećko Starosta Powiatu Sokólskiego,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

 

Iwona Iwańczuk Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej,
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku,  ul. Słonimska 15/1,
15-028 Białystok

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół
przez placówki doskonalenia nauczycieli,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”

Godzina

Tematyka

09:30

10:00

Rejestracja uczestników.

10:00

 

10:10

Rozpoczęcie konferencji:

Piotr Rećko – Starosta Powiatu Sokólskiego

Iwona Iwańczuk - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

10:10

 

11:40

 

Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne

Ewa Ściana, Elżbieta Chrabołowska, Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan
– konsultanci CEN

11:40

 

12:00

 

PRZERWA KAWOWA

12:00

 

12:15

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Andrzej Święcicki

 psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

12:15

 

12:35

 

Empatia jako przykład kompetencji kluczowej kształtowanej przez całe życie

 Anna Sutkowska

psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

12:35

 

13:55

 

Inteligencja Emocjonalna – realizacja projektu badawczego w szkołach i placówkach powiatu sokólskiego

 Iwona Iwańczuk

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

13:55

14:10

Obowiązki dyrektorów szkół i placówek wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 Danuta Sutkowska

Starszy wizytator – Kuratorium Oświaty w Białymstoku

14:10

14:25

Nowe neurotechnologie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży” 

Iwona Iwańczuk

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

14:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Potwierdzenie udziału w konferencji do 08 stycznia 2019 r. tel. (85) 7121346